2013

bs 
Fra venstre: John Kristiansson (hus-far), Preben Lemann (kasserer),
Marianne Justesen (næstformand), Henriette Grane (sekretær) og Gert Nielsen (formand).

Referat af generalforsamling d. 20.03.2013

Deltagere: John Kristiansson, Torben Kamper, Bo Eriksen, Inge Kristiansson, Steen Agathon, Preben Lemann, Vinni Jensen, Birte Agathon, Marianne Justesen, Birthe Kamper, Gert Nielsen, Svend Erik Jensen, Leif Hansen samt Willy Hesselmark.

 

Punkt 1

Valg af dirigent/referent:

Dirigent, Willy Hesselmark. Referent, Henriette Grane

 

Punkt 2

a) Oldermandsberetning og godkendelse heraf: Årets gang i Bylauget, samt de kommende arrangementer af Gert Nielsen. Beretningen er godkendt.

b) Udvalgenes beretning: Blev fremlæst på vers af Marianne Justesen.

 

Punkt 3

Regnskab:

Marianne Justesen fremlagde regnskabet og forklarede underskuddet. Regnskabet er godkendt.

 

Punkt 4

Indkomne forslag:

Omstrukturering i bestyrelsen jf. vedtægtsforslag s. 14 i Budbringer marts 2013.

Forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 5

Budget: Sorø Kommune har godkendt Bylaugets ansøgning om tilskud til kommende arrangementer. Derfor er der en ændring til Budget 2013.

 

Punkt 6

Fastsættelse af kontingent:

Forslået kontingent: 100 kr. Forslaget er godkendt.

 

Punkt 7

Valg til ny bestyrelse:

a) Oldermanden fortsætter som formand 2 år – Gert Nielsen

b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode – Preben Lemann (valgt som kasserer) og Henriette Grane er valgt.

c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ekstraordinært for en 1-årig periode – Marianne Justesen og John Kristiansson er valgt.

d) Valg af 2 suppleanter – Vinni Jensen og Birte Agathon er valgt.

e) Valgt af 1 revisor – Torben Kamper er valgt.

 

Punkt 8

Evt.:

Forslag til fremmøde hos Torben d. 1. maj kl. 08.00 ved Gadekæret.

Bylauget søger tilskud til at få trykt Budbringer i farver.