Historie / Set og sket / Set og sket i 2010 / 30 nye førstehjælpere

30 nye førstehjælpere i Stenmagle-områderne

Se invitationen, der ligger som underside til denne
- klik i pinden til venstre - eller klik her
3 lørdage i marts måned har 30 mennesker fra Assentorp, Vandløse, Stenmagle og omegn aktivt deltaget i to førstehjælpskurser. Undervisningen har Dansk Røde Kors forestået, og det har været to kompetente førstehjælpsinstruktører der har undervist.
 
Britta Bech fra bestyrelsen havde planlagt kurserne sammen med Dansk Røde Kors - et 6 timers lørdagskursus og et 12 timers kursus over 2 lørdage.

Stenmagleborgerne er gået til opgaven med megen energi og godt humør. Der er blevet lagt forbinding, øvet førstehjælp, prøvet en hjertestarter og man er blevet "fodret" med meget teori.
 
Så nu er der mange der er godt rustet i det tilfælde, at der sker en ulykke, hvis der er en der får hjertestop eller er ude for en kraftig blødning eller i øvrigt kommer til skade på anden måde.
 
TrygFonden har har giver 21.800 kr til afvikling af disse kurser. Stenmagle Bylaug takker mange gange for dette tilskud. Kursusdeltagerne har selv betalt lidt for frokost og kaffe mv.
 
Kurserne blev afholdt på Stenmagle Skole. Bylauget takker også for, at vi kunne benytte skolens lokaler gratis.