Formål

Bylaugets formål er at styrke alt af interesse for byens og omegnens beboere - herunder at styrke sammenholdet og medvirke til en positiv og konstruktiv atmosfære, samt at varetage almene interesser i relation til det offentlige og andre organisationer.
 
Vi ønsker specielt at styrke børne- og ungdomsarbejdet ved altid at arbejde for at have et aktivt ungdomsudvalg, der understøtter idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
 
Bylaugets arrangementer omfatter studiekredse, foredrag og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 
 
Alle borgere i Sorø kommune samt andre med tilknytning til kommunen kan være medlemmer.