Historie / Set og sket / Set og sket i 2009 / Vejsanering i Stenlille

Kommunens plan 2009 for vejsanering i Stenlille

Sorø Kommunes plan for vejsanering af hovedgaden i Stenlille
 
Også vi i Stenmagle har modtaget en folder med de overordnede ideer forud for et borgermøde den 24. februar 2009.
 
Selv om der ikke samtidig foretages tilsvarende her i Stenmagle, har vi valgt at lade denne side indgå her - Stenlille er dog en del af vort lokalområde.
 
Der var mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til de udarbejdede planer frem til den 25. marts 2009.
 
I mellemtiden er der opsat hvide trægitre som "byporte" ved vejene ind i og ud af Stenlille - desværre ikke i Stenmagle. På vejene mod vest ud og ind af Stenlille er der også etableret fartdæmpende chikaner.
 
Kommunen planlægger følgende foranstaltninger gennemført inden for de næste par år:
  • Cykelstiprojekt ved skolen og en udvalgt strækning.
  • Fartdæmpende tiltag ved Tjørntvedvej
  • Forskønnelse af bymidten
  • Opstramning af vejprofilet med kørebaneafmærkning på en
    udvalgt strækning