Historie / Set og sket / Set og sket i 2006 / Besøg hos DONG

Besøg og omvisning hos DONG 15. august 2006

Flot tilslutning til besøg og omvisning hos DONG

  
17 medlemmer deltog i DONG-besøget den 15. august, hvor der blev serveret kaffe og kage, mens der blev vist overheads i kantinen.

Det blev også til en god vandretur rundt på området, der for de fleste var overraskende stort. Der er ikke mange, der egentlig har en fornemmelse af hvor stort området egentlig er, da man selv som nabo til området ikke bemærker det ret meget. Og det er vel egentligt slet ikke så slemt.

Man havde i slutningen af 80'erne forudset et fald i huspriserne i lokalområdet p.g.a. den utryghed, der ville følge med at have gas i undergrunden, men det holdt heldigvis slet ikke stik.

Tak til afdelingsleder Leif Hansen, der var aftenens guide. Vagn Dalbjerg Jensen fra bylaugets bestyrelse stod for kontakten til DONG.