Historie / Set og sket / Set og sket i 2009 / Høringssvar Kommuneplan

Høringssvar og Kommuneplan 2009-2020

Herunder er beskrivelse mv. af kommuneplanforslaget.
 
Stenmagle Bylaug har den 16. august 2009 sendt dette høringssvar:
 

Udtalelse vedr. Sorø kommuneplan 2009-2020

 

Stenmagle Bylaug sender hermed forslag og ønsker til Forslag til Kommuneplan 2009-2020, som var sendt i høring af kommunen.  

Som lokalforening/borgerforening har vi følt et særligt ansvar for at følge med og udtale os om de langsigtede planer for kommunens udvikling i de kommende 12 år i forhold til vort eget lokalområde.

Vore udtalelser udgøres af disse punkter, som vi har fundet særligt vigtige.

 

1.                                      På grund af den store trafikbelastning især med tunge køretøjer via Stenmagle bør der arbejdes på en stor omfartsvej, der går helt uden om Stenmagle. Den nye store omfartsvejs forløb kan eventuelt ramme Sorøvej før jernbaneoverkørslen ved Stenlille og skal indpasses nænsomt i landskabet bl.a. over Åmose Å. (De tilsvarende betragtninger gælder gennem Ugerløse, hvorfor ny omfartsvej eventuelt også skal gå uden om Ugerløse).

 

2.                                      Der ønskes opsat byporte ind og ud af Stenmagle, såvel på kommuneveje som på Sorøvej.

 

Det er klart, at vore forslag og ønsker vil indebære nærmere afklaring af de tekniske og økonomiske muligheder. Stenmagle Bylaug forventer at blive indbudt til dialog herom og vil med disse bemærkninger ønske, at vi kan få lejlighed til at deltage i den videre proces med kommuneplanens virkeliggørelse.

 

 

                          Med venlig hilsen

 

Henning Højte Hansen            Martin Bertelsen

Oldermand                             Bestyrelsesmedlem
-----o-----o-----o-----o-----o------o-----o-----o-----o-----o-----o-----
 
Det handler om vores fælles fremtid
(fra Sorø Kommune, nyhed den 2. juni 2009)
 
Byrådet i Sorø Kommune har den 27. maj 2009 vedtaget forslag til Sorø Kommuneplan 2009-2020. Kommuneplanforslaget indeholder byrådets langsigtede planer for kommunens udvikling i de kommende 12 år.

Kommuneplanforslaget er sendt i offentlig høring fra den 2. juni til den 16. august 2009, og man håber, at mange borgere, virksomheder og foreninger vil benytte sig af muligheden for at forholde sig konstruktivt til kommunens fremtid og bidrage med forslag og kommentarer.
--0--
 
Repræsentater fra Bylauget deltog i et møde for lokalråd mv. om kommuneplanforslaget og anbefaler, at mange af Stenmagles borgere sætter sig ind i stoffet.
 
Kommuneplanforslaget foreligger kun digitalt, ikke som bog eller hefte.
 
Vedr. Stenmagle
- kan du bl.a. læse under fanen: Rammer, vælg: --> Byer, vælg:  --> Stenmagle.
(I denne plan fremstår Stenmagle som en by, ikke som en landsby).
Klik derefter på dette: "se liste over rammeområder" så kommer der en oversigt.
     Bemærk dette: Zonestatus  Nuværende: Landzone, Fremtidig: Byzone.
 
Vedr. Assentorp
- kan du bl.a. læse under fanen: Rammer, vælg: --> Landsbyer,
vælg:  --> Afgrænsede landsbyer i landzone,
Klik derefter på dette: "se liste over rammeområder" så kommer der en oversigt,
vælg: --> Assentorp.
     Bemærk dette: Indenfor landsbyafgrænsningen ... er der et enkelt
     naturbeskyttet areal (gadekær) i medfør af naturbeskyttelsesloven.
 
--0--
Nem søgemulighed !
Når du er inde på forslaget til kommuneplan, er der øverst på skærmen et felt
"Min adresse" - klik på det og indtast din adresse. Så finder systemet selv de afsnit, der særligt vedrører den adresse - f.eks. Fasanvænget 2 fører til "Sommerhusområde ved Assentorp nr. A.S 2". 
 
--0--
 
Der er også 3 ændringsnonater. Disse ændringsnotater kan læses ved at følge nedenstående links: 
Obs !  Hvis du har problemer med ovenstående links, så prøv igen lidt senere - det svar fik vi fra kommunen ... !