Historie / Set og sket / Set og sket i 2009 / Årets landsby i Sorø - igen


Indstillingen fra kommunen - og nedenunder kan du læse ansøgningen fra oldermanden.
Den 3. august 2009
HHH

Kandidat til årets landsby 2009, Stenmagle

”Landsbysamfundenes overlevelse i de nye storkommuner og eksempler på samarbejde mellem lokalsamfundets repræsentanter og kommunalbestyrelsen”.

Emnet for 2009, årets landsby, er meget svært at beskrive, men med de ”institutioner” der kort er beskrevet nedenfor, bliver Stenmagle en levedygtig landsby, hvor industri og håndværk giver en fornuftig blanding med de aktiviteter, som de frivillige foreninger kan tilbyde, dette både enkeltvis og som samarbejdspartnere.

Den kulturelle vækst er først og fremmest betinget af den opbakning, de lokale ildsjæle får. Her kan den nye storkommune og samarbejde med denne hjælpe med de projekter, der er økonomisk tunge, hjulpet på vej af, at der i Stenmagle er en meget stor opbakning for nye projekter. Det bevirker, at der er noget at være fælles om, noget at snakke om, et fællesskab, der gør Stenmagle til et godt sted at bo og leve.

De årligt tilbagevendende projekter er:

 • Fastelavn - katten af tønden, Kirke og Bylaug
 • Aktivitetsdag, Forsamlingshus
 • Gymnastikopvisning, SNIF
 • Affaldsindsamling, DN - bylauget deltager
 • Cykletur, Bylaug
 • Grundlovsfest, Kirke-præstegård
 • Sct. Hans fest og bål, Bylaug
 • Kræmmermarked, Forsamlingshus - bylauget deltager
 • Åmosetur, foredrag og ekskursion, Bylauget og Jørgen Mogensen
 • Julemarked, Forsamlingshus
 • Juletræsarrangement, Bylaug og præsten

På trods af den økonomiske krise er Stenmagles fysiske udvikling over forventning.
Mange små industrier og håndværkere har ekspanderet flere gange, det gælder specielt håndværksvirksomhederne.

Historie

Området omkring Stenmagle har i Bondemose kulturen spillet en meget vigtig rolle. Der har gennem årene været foretaget mange udgravninger med vigtige fund som resultat. Udgravningerne kulminerede omkring 2. verdenskrig idet den store aktivitet med tørvegravning afdækkede og muliggjorde mange fund.

Stenmagle landsby er i dag beboet af ca. 300. Med nærmeste omegn, 574 stemmeberettigede indbyggere. Vi har en nyrenoveret skole, der rækker fra børnehaveklasse til 6. kl. hvorefter eleverne må tage bussen til Stenlille eller friskoler i området. Totalt er der 160 elever på skolen.

Stenmagle har en traditionel landsbykirke fra 1100-tallet, sognet dækker 1550 beboere fra landsbyerne Assentorp, Stenmagle Huse, Engkrogen, Garbølle, Grønholm, Holte huse, Kannikke Skov, Nyrup, Kyringe m.fl. Stenmagle kirke har et selvstændigt menighedsråd, men deler præst med Stenlille, hvilket nødvendiggør et godt samarbejde menighedsrådene imellem.

SNIF, Stenmagle Nyrup Idræts Forening, er en flerstrenget forening med 350 medlemmer. Foreningen dækker gymnastik, badminton, skydning og børneidræt. SNIF bruger fortrinsvis skolens lokaler samt hallen i Stenlille en gang om ugen. Der er god opbakning i lokalbefolkningen.

Stenmagle forsamlingshus er også en vigtig brik i lokalsamfundet. Ud over at udleje til private fester spiller forsamlingshuset en folkelig-kulturel rolle ved at være initiativtager til årlige begivenheder som julemesse, kræmmermarked og aktivitetsudstilling.

Stenmagle Bylaug blev dannet i 1998. Initiativet opstod spontant, men måske med baggrund i den netop afværgede lukning af Stenmagle Skole. Den stiftende generalforsamling var i 1998. Formålet var at bane vejen for en lidt sjovere tilværelse for beboere på landet, specielt i Stenmagle. Bylauget holdt 10 års jubilæum i 2008, og har lokaler i det gamle fattighus i Stenmagle.

Stenmagle Bylaug har også et kvartalsblad ”Budbringer”, der berører de største lokale nyheder, kommende arrangementer for både SNIF, bylaug og kirke. Alle har ret til at ytre sig, skrive en artikel eller sætte en reklame i ”Budbringer”. Budbringeren er selvfinancieret af reklameindtægter fra de lokale virksomheder, store som små.

Stenmagle Sidesporet er en mandeklub +40. Medlemmerne beskæftiger sig med jernbanemodelarbejde. Det er fortrinsvis medlemmer fra Stenmagle, men det er ingen betingelse. Stenmagle Sidesporet har hjemme i den gamle købmandsforretning, der ejes af tømrermester Gert Nielsen.

Stenmagle har efter sin størrelse en meget stor lokal industri. Fabrikken DBI-plast har en fabriksbygning på ca. 3000m2, hvori der produceres plastpropper til det meste af verden, Chris Jensen er en anden betragtelig industri i Stenmagle med en produktion af rustfrit processudstyr til læge- og levnesmiddelbranchen.

Udover ovenfor nævnte store industrier er der en mængde lokale mindre industrier, håndværkere og mindre klinikker indenfor alternativ behandling.

På vegne af Stenmagle
Henning Højte Hansen
Oldermand Stenmagle Bylaug