Historie / Set og sket / Set og sket i 2010 / 30 nye førstehjælpere / Kursus i førstehjælp

Kursus i førstehjælp

Kursus i førstehjælp - 6 timers eller 12 timers kursus
 
Stenmagle Bylaug har planlagt 2 førstehjælpskurser i samarbejde med Dansk Røde Kors.
 
Der afholdes et kursus på 6 timer lørdag den 6. marts 2010 og et på 12 timer lørdagene den 20. og 27. marts 2010. Kurserne vil foregå på Stenmagle Skole med en instruktør fra Dansk Røde Kors.
 
Der er sendt e-mail eller brev til alle tilmeldte. Deltagernes betaling er til at dække frokost og kaffe - du kan selv medbringe drikkevarer.
 
Hvis du er tilmeldt og bliver forhindret, så meld afbud hurtigst muligt - klik her eller ring.
 
Hvis du vil deltage på et af kurserne og ikke er tilmeldt, så kontakt Britta Bech - klik her eller ring. Der er plads til 15 på hvert kursushold, og ved eventuekt afbud kan du komme med.
 
Indholdet på kurserne vil være:
 
6 timers kurset: Hjerte-Lunge-Redning og Livreddende førstehjælp. Man lærer at give førstehjælp trin for trin ved hjertestop og ved større ulykker i trafikken.
Der udstedes bevis efter kurset. Deltagelse koster 25 kr.
 
--o--
12 timers kurset: Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende Førstehjælp, Sygdomme og Tilskadekomst. Man lærer at give førstehjælp trin for trin ved hjertestop, ved større ulykker samt førstehjælp ved pludselig opståede sygdomme samt ved mindre ulykker og skader. Desuden vil man få Dansk Røde Kors førstehjælpsspil.
Der udstedes bevis efter kurset. Deltagelse koster 50 kr.
 
--o--
 
Hvis du har spørgsmål til kurserne er du velkommen til at kontakte Britta Bech. Nærmere information finder du i den pjece, der er omdelt sammen med Budbringeren nr. 40, december 2009.
Bylauget har fået tilsagn fra TRYG-fonden om finansiering af kurserne.