Historie / Set og sket / Set og sket i 2009 / Generalforsamling 2009 / Indkomne forslag (2-3-4)

Indkomne forslag (2-3-4)

Bylaugets bestyrelse har modtaget i alt 5 forslag til behandling på generalforsamlingen den 11. november 2009 under punktet "Indkommende forslag".
Forslag 2:

Vedtægtsændring: 6 års reglen udgik desværre, og efter min mening er det uhensigtsmæssigt for udviklingen/fornyelsen i bylauget. Bedes genindført efter de gamle regler, og vedtægtsbogstaverne justeres igen.

b) Oldermand, sekretær og kasserer vælges
hver for en 3-årig periode, og vælges på skift,
så ingen af de 3 afgår samtidig.

c) Der kan kun ske genvalg blandt personerne
i §3b til samme funktion 2 gange.
 
mvh
Preben Lemann
 
 
Forslag 3:

Vedtægtsforslag: Indsættes i afsnittet om valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer, der kun har deltaget i en sæson mindre end 3 af de 6 bestyrelsesmøder, skal på valg, uanset om man er det i forvejen eller ej, og pladsen skal forsøges nybesat. Formålet er hele tiden at have bestyrelsesmedlemmer der er aktive, og som ikke passivt spærrer en plads for evt. nye aktive interesserede medlemmer i bestyrelsen. Man vil jo sagtens kunne være med alligevel i et arbejdsudvalg.

mvh
Preben Lemann
 

 
Forslag 4:

Nuværende vedtægt §3-k ændres til: Bestyrelsen skal altid give suppleanter mulighed for at deltage på alle bestyrelsesmøder, hvis de selv ønsker det. Disse har dog ikke pligt til det.

mvh
Preben Lemann