Historie / Set og sket / Set og sket i 2010 / Naturparker - Grønt Forum

Naturparker i Sorø kommune

 
26. oktober 2010 kl. 19.00-22.00 kl. 19.00
i Stenmagle Forsamlingshus
Sorøvej 31, 4295 Stenlille
 
Kl. 19.00 starter mødet med velkomst og præsentation af oplægsholderne
v/Jørgen E. Petersen, Støtteforeningen - Naturpark Åmosen.
 
Kl. 19.15 oplæg om Tystrup-Bavelse v/gymnasielærer og naturvejleder John Holst.
Herefter følger oplæg om Åmosen ved sekretariatschef, Naturpark Åmosen, Gertrud Knudsen.
Herefter bliver der lejlighed til spørgsmål og debat.
 
Mødet arrangeres af Grønt Forum i samarbejde med Stenmagle Bylaug.
 
Der er salg af kaffe/te samt kage for kr. 25,-, vand kr. 10,- og øl kr. 15,-