Bestyrelsen, referater mv / Ekstraordinær generalforsamling 25-11-15

Ekstraordinær generalforsamling 25-11-15

Onsdag den 25. november
i Stenmagle Forsamlingshus.
 
Spisning kl. 18 - generalforsamling kl. 19
Tag gerne 100 kr. med til kontingent for 2016
I sidste nummer af Budbringer (nr. 63) indkaldte vi til denne ekstraordinære generalforsamling, for at få vores vedtægter ændret. Se nuværende vedtægter bagest i hæftet. Eneste punkt på dagsordenen er derfor at få vedtaget:
 
§5 b - Generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden 25. januar (i stedet for »inden 1. april«).
 
Årsagen er, at kommunen skal have et regnskab senest 31. januar, så derfor skal det være godkendt forinden.
 
Men samtidig opfordrer vi til at mange deltager, da vi vil tage en udviklingssnak om bylaugets fremtid. Det kan så forhåbentlig resultere i nye valg til den ordinære generalforsamling i 2016 (se herom side 9).
 
Vi inviterer derfor til aftensmad kl. 18. Her til skal der dog være tilmelding, så vi ved, hvor meget mad vi skal lave. Tilmelding skal ske til enten John Kristiansson eller Steen Agathon. Se bestyrelsen her.
 
Generalforsamlingen vil starte efter maden kl. 19, hvor alle medlemmer bare kan komme og deltage – med efterfølgende udviklingssnak.
 
Vi skal bl.a. tage stilling til udvalgsarbejdet med Fattighus/legeplads, Juletræstænding, Fastelavnsarrangement, Sankthansbål og Medlemsarrangement (udvikling af bylauget). Nye ideer og nye udvalg er også velkommen. Mød op og vis på denne måde, at også du er interesseret i dit lokalområdet!