Historie / Artikler bragt i Budbringer / Erhvervslivet i Stenmagle

Erhvervslivet gennem tiderne i Stenmagle

Hvis man tror, der kun har været ganske lidt erhvervsliv i vores landsby, så kan efterfølgende uddrag fra Holger Jørgensens materiale over beskrivelse af de enkelte ejendomme nok få revideret den opfattelse lidt. Vi har via nogle henvendelser allerede tilføjet lidt til Holgers notater, og er der nogen, der ligger inde med yderligere oplysninger, vil vi gerne høre nærmere. Henv. herom til formanden for kulturudvalget Henning Højte Hansen på tlf. 57 80 52 44.

– Stenmaglevej 3: Brugsforening 1890-ca. 1912

– Stenmaglevej 9 og 11: Tømrerværksted indtil 1924

– Stenmaglevej 19: Elektrikerfirma 1998

– Stenmaglevej 21: Skomager 1930-34. Herefter tømrerværksted til engang i 50’erne. Senere Hansens knivfabrik »King Wood«, efterfulgt af kunsthåndværk til der igen bliver tømrerværksted.

– Stenmaglevej 23: Bindingsværkhuset er fra før 1732. Det var kapellanbolig til 1876, hvor det blev købt af smed Meyer. I dag autoværksted!

– Stenmaglevej 27: Herfra kørtes slagterivarer 1917/18 i vogn for Holbæk Slagteri. Også gartneri på et tidspunkt.

– Stenmaglevej 31/33: Træskomand ca 1925. Han lavede også tøjrepæle af bøgetræ. Nu Autolakeri.

– Stenmaglevej (2): I et i 1950’erne nedrevet hus i Toftegårds have, der oprindelig lå på bygaden, var der sadelmager i 1920’erne og derefter skomager.

– Stenmaglevej 6: Tømrer og grisehandler i dette århundrede.

– Stenmaglevej 8: Skrædder fra 1886

– Stenmaglevej 10: Skomager før 1885. Fra 1973 tømrerværksted.

– Stenmaglevej 14: Brøndgraver, postborer (vandpost af granstammer), tømrer og savskærer.

– Stenmaglevej 16: Børstenbinder i 1920’erne.

– Stenmaglevej 20: Chris J. metalindustri fra 1980. Her lå tidligere en bindingsværksgård - "Bygard": En Kristen Boers skriver, at der var kro i Stenmagle, men ikke hvor. Den har eksisteret siden 1521.

– Sorøvej 55: Et sprøjtehus lå ved købmandshuset, men nedrevet 1928. Købmandsbutikken bygges 1912, hvor Brugsen stopper. Har en overgang frem til ca. 1930 også være slagterforretning. 1914 hedder ejeren Søren Sørensen, og her var alsidig landhandel og grovvarehandel. Senere overtog sønnen Frede forretningen. Først lukket 1996.

– Stenmaglevej 5: Langs den oprindelige hovedlandevej bag købmanden ligger kommunens tidligere fattighus. I brug ca 1865 til 1950’erne, hvorefter der er tromlehus og redskabsrum.

– Sorøvej 51: Detaillist allerede i midten af 1800-tallet. I 1890 snedkermester, og samme år Brugsforening, der dog efter et halvt år flytter til Stenmaglevej 3. I nordenden manufakturhandel omkring århundredskiftet frem til 1930. I 1948 overtager genboen Christian Nielsen købmandsforretningen, indtil 1960 hvor Erling Olsen tager over. – 1941-48 har Karl Nielsen barbersalon i nordenden, men køber så huset overfor, hvor barbersalonen fortsætter.

– Sorøvej 49: Forskole 1909-1958.

– Sorøvej 47 »Flagsbo«: Kommunekontor 1948-1970.

– Sorøvej 35: Skole fra 1923 (nuv. sfo), udvidet 1958 til centralskole, hvor forskolen, samt Assentorp- og Vanløse skoler nedlægges.

– Sorøvej 31: Forsamlingshus, bygget i 1937/38 på andelsbasis. På pladsen var der i 1952-1988 et frysehus.

–Sorøvej 27: Grisehandler fra 1908.

– Sorøvej 25: Vindmølle tilbage fra 1600-tallet.

– Sorøvej 66-68: Stenmagle Mølle. Har i dette århundrede været en større virksomhed med bageri, melfabrik (mølleri) og grovvarehandel. Efter brand i 1957 ophørte bageriet. Møllen genopbygget som motormølle og grovvarehandel indtil 1967/68. Nu keramisk industri (MillHouse).

– Sorøvej 72: Missionshus, bygget 1894 og nedlagt 1980/81.

– Sorøvej: Lang hvid bygning fra middelalderen har ligget på Skolepladsen ved kirken. Degnebolig og skole frem til 1923. Nedrevet 1955.

– Sorøvej 74: Graverbolig. Her har været en gl. »ludkørselsvej« – og mellem dette hus og Sorøvej 76 var der oprindelig en lindeallé ind til den gamle præstegård; fældet 1960.

– Sorøvej 80: Slagter og kreaturhandler ca 1945-1975, og før da røgmand, slagter og damefrisør.

– Sorøvej 82: I en stor del af 1900-tallet har der været forretninger i huset. Der har været isudsalg, så brødudsalg og senere kolonialhandel. I 1948 barbersalon.

– Mejerivej 8: Fra 1997/98 Grafisk tegnestue i den gule forpagterbolig – og i den gule staldbygning Grafisk trykkeri.

– Mejerivej 10: Smedje (flyttet 1923 til Sorøvej 92). Skråt overfor smedjen var et større savværk, ejet af karetmager Schmidt. Brændte 6. april 1940 og blev ikke genopført. Her fremstilledes også økser, skovle og andre træting.

– Mejerivej 7  (tidl. nr. 3): Stenmagle Mejeri blev oprettet 1889 og nedlagt 1961. Kendt som et fint oste- og smørmejeri. Siden er bygningerne anvendt til produkthandel og Janus Hansen, Stenlille Gummifabrik.

– Mejerivej 23 (?)  (tidl. nr. 13): Vognmand siden 1929

– Sorøvej 92: Mekanikerværksted. Oprindelig smede- og cykelværksted bygget i 1923 af Ertmann, som boede i værkstedet på Mejerivej 10.