Historie / Artikler bragt i Budbringer / Fattighuset i Stenmagle

Fattighuset i Stenmagle

Bylaugets hus, Stenmaglevej 5.
Matr. 48b: I 2005 fik Stenmagle Bylaug råderet over hele huset på ubestemt tid.

Huset ligger ved amtsvejen - nu regionsvej - men med indkørsel fra Stenmaglevej. Den oprindelige vej fra syd gennem byen gik her! Ejendommen blev af Sorø Akademi solgt til Anders Hansen i 1854, og kort eller (måske dog først 1863/65) blev den købt af Stenmagle sogneråd til fattighus, og indrettet med 2 køkkener og 4 lejligheder.
Et lille stykke jord, matr. 1b, ialt 25 kvm, ud mod Sorøvej, blev købt af sognerådet og lagt til huset i 1883. Fattighuset var i brug til engang i 1950‘erne, hvorefter det blev anvendt til tromlehus og redskabsrum for kommunen og nu til Stenmagle Bylaug.
Der var fattighus i både Stenmagle og Assentorp, og sognerådets protokol skelner ikke mellem de 2 huse. Måske er det fattighuset i Assentorp, der nævnes allerede i 1854, således at det er fattighuset i Stenmagle, der først blev købt i 1863 eller 1865. Det er nok fattighuset i Assentorp, der er ældst. I 1925 har embedslægen ved sit årlige besøg i fattighusene den kommentar, at fattighuset i Assentorp har »nogle oldnordiske ildsteder«.
I 1925 forsøger sognerådet at sælge fattighuset, og det må være fattighuset i Assentorp der tænkes på.
Der er tilsyneladende hårdt brug for fattighusene. I 1854 nævner fattigprotokollen, at der er 11 fattige af 1. klasse, 8 fattige af 2. klasse og 8 fattige af 3. klasse.


Fattighuset og fattighjælpen i Stenmagle omkring 1. Verdenskrig
Notater fra Holger Jørgensen

Ved gennemlæsning af sognerådets protokol, får man et indtryk af en kummerlig tid.
Der er påfaldende megen tale om fattigdom. Omkring 1915 er den årlige understøttelse til de gamle ca. 240 kr. – dog kun eller ansøgning. I løbet af det næste 10-år stiger det til ca. 350 kr. (ligesom sognerådsformandens løn stiger fra 500 til 1000 kr. årligt.
Kommunen lejer tørveskær, så der kan skaffes brændsel til ubemidlede. Mange ældre samt skolerne har brug for brændsel.
Kommunen køber tørv i 1916 fra A/S Aamosen for 3 kr. pr. 1000 stk. – når kommunen selv skærer tørvene og fjerner dem. Tørvene må måle 2 x 5 x 9 tommer. Der optages 9 mio. tørv herfra på 1 eller 2 år. Der skal mange tørv til. F.eks. søger jordemoderen i 1916 i Stenmagle om brændselshjælp til et plejebarn hun har boende og får 2 læs.
Kommunen får tilsagn om køb af overskudsflæsk fra Ringsted slagteri i flere år omkring 1. Verdenskrig. Således købes i 1918 5000 kg flæsk, der nedsaltes. Pris 3687 kr 17 øre. Flæsket bruges ved den årlige uddeling til de fattige. Ligeledes må kommunen sørge for kartofler og i 1918 købes der 200 tdr. til uddeling. Der er også beklædningshjælp i 1918. 30 kr. for mand og hustru og 10 kr. for hvert barn.
Lægen kommer hvert år på besøg i fattighusene og fremsender klager over manglerne til sognerådet. Det kunne være mangler ved ruderne eller en vandpumpe, som ikke kan trække vandet op osv.
Sognerådets møder holdes i disse år i købmands-enke fru Mouritsens lokaler, Sorøvej 51, i Stenmagle. Fra 1919 holdes de i Nyrup Forsamlingshus.
Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
/Preben