Historie / Artikler bragt i Budbringer / Fredes købmand

Fredes købmand


Købmandsbutik

Kulturudvalget har besøgt købmandsbutikken på Stenmaglevej, Fredes butik. formålet var at få et skøn over hvilke midler, der mindst skulle bruges for at standse forfaldet, og vurdere hvorvidt det kunne være muligt for Stenmagle bylaug at drive stedet, vel og mærke hvis andre investorer ville deltage/overtage ejerskabet.

Der er mange forslag til, hvad der kunne huses af aktiviteter der, dette fra internetcomputercafe, klublokaler til mindre arrangementer og medlemsaftener.

Det var med en vis respekt udvalget trådte indenfor, stedet udgør en borgerkirke. Den virke og aktivitet der her har været i mindst tre generationer gjorde et stort indtryk på udvalget. Der kræves ikke stor fantasi for at forestille sig forholdene for 75 år siden, duften af nymalet kaffe blandet med kolonialvarer, mel og petroleum. Kunderne, krydret med historierne og nyhederne over disken. Den travle købmandsgård med udlevering af korn, foderstoffer og brændsel, som gennem tiden har været kul, koks og briketter, for det sidstnævntes vedkommende indkøbt af købmanden på de nærliggende gårde, som havde briketpressemaskiner. Folkene der var med, hvem var de mennesker? Måske to piger umiddelbart efter konfirmationsalderen, en købmandskarl - komis, pigerne som boede i de kolde værelser på loftet og karlen i kælderen, hvem var de mennesker, der sled gulve og trapper skæve og efterlod den patina, vi i dag kan iagttage og forsøge at forevige med vore fotoapparater. Vi kan ikke have alle vore indtryk i billeder, vi mangler personlige historier fra forretningen, fra folk der har købt kotøjer, bindsler, sytråd, tjære, søm og kalk, der efterlader sig en så massiv ufortalt historie, som vi ikke selv kan tage med.

Efterskrift

Der skal ofres minimum 120.000 kr. for at forretningen kan benyttes til de formål, som er nævnt i indledningen, det omfatter simple ting som indlæggelse af vand, toilet, delvis nye elinstallationer og varme. Sammenholdt med købsprisen har bylauget besluttet, at projektet ikke kan gennemføres med de ressourcer, der kan imødeses fra offentlige fonde og lignende. Derfor er det besluttet, at vi kun, såfremt en købspris på ca. 400.000 kr. bliver aktuel, vil gå seriøst ind i sagen igen.

Historien vil vi under alle omstændigheder forsøge at bevare, det ovenfor er fri fantasi, så derfor er vi meget interesseret i gode historier fra alle om dengang forretningen var aktiv.

Henning Højte Hansen

Artikel fra: Budbringer nr. 5, Juni 1999