Historie / Artikler bragt i Budbringer / Fredes købmand / Fredes købmand videre

Fredes købmand videre


– hvordan gik det?

Siden Stenmagle Bylaug skrev om købmand Fredes butik første gang er denne solgt til Gert Nielsen, der sammen med Birgit har Holmsgård lige overfor.

Butikken har været i lokalsamfundets søgelys på grund af den lokalhistoriske værdi, og der har været mange spekulationer om, hvad der nu skulle ske med en sådan institution i vort lokalsamfund.

Selv om butikken blev delvis rippet for inventar før salg, og at der var indbrud efter, hvor der bl.a. blev stjålet tre af de installerede kakkelovne, er det lykkedes Gert og Birgit at bevare en stor samling af historiske effekter, der nu er i sikkerhed for eftertiden. Det er Birgit og Gerts mening, at der skal være en mindre permanent udstilling af disse effekter i forretningslokalet.

Gert og Birgit har istandsat boligetagen, hvor deres datter og svigersøn er flyttet ind, og forretningen er endnu ikke istandsat. Loftsetagen vil også senere blive istandsat til boligformål.

Det er Gert og Birgits intention at bevare det historiske præg i butikken med få praktiske ændringer og installationer, der muliggør en fornuftig anvendelse af arealet.

Gert og Birgit vil i en del af forretningsetagen indrette kontor for deres eget firma, men har en intention om at selve forretningslokalet med inventar muligvis kan udnyttes til erhvervsformål eller weekendforretning.

Gert og Birgit er meget interesseret i det antikke i forretningen, og har lyst til at bevare det oprindelige præg samtidig med en udnyttelse, der endnu ikke er fastlagt. Gert og Birgit er åben for en lokal udnyttelse af forretningen på lejebasis til interesserede, og samtidig til formål, der er forenelig med butikkens historie og indretning.

Historien om Fredes købmandsbutik er ikke slut, men den er ud fra et lokalhistorisk synspunkt godt begyndt og Gert skal fra Bylaugets side ønskes god arbejdslyst med det videre arbejde i butikken.

HHH

Artikel fra: Budbringer nr. 14, Juni 2002