Historie / Set og sket / Set og sket i 2010 / Indbrud forbudt - mødet 21. april

Indbrud forbudt - trygheds- og sikkerhedsmødet 21. april

Fra mødet om tryghed og sikkerhed
onsdag den 21. april kl. 19.30
 
I gamle dage låste man aldrig døren … de tider er forbi, og vi må lære at leve med kravet til solide låse og andre forholdsregler.
 

 På det nyligt afholdte sikkerhedsmøde på skolen drejede det sig om naboovervågning, alarmer, bedre moderne låse, hjemmerøverier, fysisk sikring af døre og vinduer etc.

Kriminalassistent og sikringskonsulent Peter Anker Nielsen fra Slagelse Politi var gennemgående for aftenen, hvor han med sin store erfaring kom ind på flere af de ting, der berører os alle vedr. sikkerheden i eget hjem.

--- o ---

Det skal være trygt at bo i et lokalområde, og jo mere vi sætter os ind i tingene og åbent snakker med hinanden om det, jo mere trygge kommer vi til at føle os.

Naboovervågning er derfor det bedste værn mod ubudne gæster, især når vi sammen med den nærmeste gruppe naboer får det sat i system - og skilter med det.

Men man kan også komme langt ved at huske at låse sine døre, vel at mærke med en moderne og solid lås, og ved at undgå at skilte for meget med, at man ikke er hjemme. F.eks. så vi en lille lampe, der lyser op som om TV'et er tændt.

Lokale firmaer deltog, bl.a. vagtfirma og låsesmed, og der var desuden en forsikringsmand - så ud over at kunne stille spørgsmål til politiet, fik vi også spurgt til låseforhold, vagtordninger, alarmer, forsikringssager etc. 

Dette og meget mere kunne vi høre ved Stenmagle Bylaugs sikkerhedsmøde.