Historie / Artikler bragt i Budbringer / Pastor Eduard Nyeborg

Pastor Eduard Nyeborg


Sognepræst Eduard Nyeborg

Vi har fået en dejlig beretning om en af vore præster. Erna fra Hellemosegård på Mejerivej har venligst udlånt os bogen »Hjemliv og Trosliv II« fra 1933. Det følgende er korte uddrag fra artiklen, skrevet af datteren frk. E. Nyeborg og E. Steenvinkel:

Eduard Mogens Nyeborg – født 19. august 1840 i Helsingør – gift med fru Johanne i 1883 i St. Jakobskirken i København, viet af pastor Vilh. Beck. Eduard Nyeborg var 43 og Johanne 22 år gammel, da de blev gift.


I 1885 blev embedet i Stenmagle-Stenlille sognekald ledig ved pastor Henning Jensens afsked. I dette sogn havde Indre Missions vugge stået. Det var ved mødet i Stenlille skole den 13. september 1861 at Vilhelm Beck tog roret.

Mange af de førende præster havde boet på denne egn, og Nyeborg var også vel kendt på stedet. Efter opfordring søgte han embedet, som ikke var særligt tillokkende, når man tænker på den gamle, forfaldne præstegård og det vidtstrakte sogn. – Det var med en vis beklemmelse, at præstefruen så den gamle forfaldne præstegård og den stærkt tilgroede og forsømte have, men den fik man dog snart skik på. Var boligen end gammel og lav, – lun og hyggelig var den også. Haven var smuk, da der blev ryddet lidt op i den, især var udsigten fra verandaen ned over åen til Uggerløse kirke med skovene og Tølløse bakker bagved præstens stolthed.


Præstegården blev et helt eldorado for de mange børn, der her i de følgende år så dagens lys. I 29 år levede de her, han i en travl præstegerning og i et uroligt rejseliv til de mange møder landet over, hun i et virksomt liv både som præstekone og husmoder for sine mange børn – »seks og et halvt dusin« (fars stående vittighed).

Om sommeren ved bazaren i præstegårdshaven var der stillet telt op. Folk tog madkurve med og holdt skovtur med det samme. Da kunne flere hundrede mennesker drikke kaffe på en eftermiddag.

Søndagsskoleskovturen var også en stor sognefestdag. Vognene samledes i et helt tog, og de mere velstående kørte for de fattige. Et år var der op imod 100 køretøjer.

... Så fik jeg en indbydelse til ungdomsmøde i Stenmagle præstegård. Jeg nåede ikke helt ind i havestuen, for der var overfyldt af unge. Jeg stod så ude i forstuen. – De unge i sognet elskede pastor Nyeborgs. En jul kom de med en dejlig julegave bestående af nye spisestuestole...


I 65 års alderen fik pastor Nyeborg gigtfeber, og lægen tilrådede at opgive embedet. I stedet hold han kapellan nogle år, men selv det mindste arbejde voldte ham besvær, og den 2. august 1914 holdt han sin afskedsprædiken, samme dag som 1. verdenskrig brød ud.

Familien flyttede til København, hvor pastor Nyeborg døde 28. februar 1920. Hans legeme førtes til Stenmagle Kirke, hvor der den 11. maj 1921 afsløredes en mindesten.

Artikel fra: Budbringer nr. 11, Maj 2001

Klik på de nedenstående fotos for at se dem i større udgave...